Loại Mua vào Bán ra
CAD 17,132.11 17,862.61
CHF 25,175.32 26,248.79
EUR 24,502.58 25,874.56
GBP 28,482.59 29,697.07
JPY 163.25 172.83
THB 594.71 686.18
USD 23,290.00 23,660.00