Video

Xây lắp

( 05-06-2015 - 09:09 PM ) - Lượt xem: 4018

Hệ thống thông gió: Là hệ thống trao đổi không khí từ bên trong ra bên ngoài mục đích điều hòa không khí, giảm nhiệt độ trong phòng làm việc, kho xưởng, khu làm lao động, trao đổi không khí với môi trường bên ngoài.

Tầm quan trọng của hệ thống thông gió: Trong ngành sản xuất, an toan lao động luôn được đặt trên hết, đối với một số ngành gia công trong sản xuất hệ thống thông gió còn có chức năng giảm tải mùi và xử lý bụi trong không khí.

 

Hệ Thống thông gió chia làm 3 loại chính:

1.    Hệ thống thông gió cơ khí : Hoạt động thông qua một bộ phận xử lý khí trực tiếp, bằng các quạt gió làm tăng cường độ ấm tự nhiên và lưu thông không khí thông thoáng cho môi trường làm việc.

2.    Hệ thống thông gió tự nhiên: Là quá trình trao đổi không khí với môi trường bên ngoài không xử dụng biện pháp cơ khí,(quạt máy). Các dạng hệ thống thông gió tự nhiên dành cho các không gian nhỏ nhà ở, Do vậy hệ thống thông gió tự nhiên thực hiện bằng cách mở nhiều cửa sổ trao đổi không khí, Xây dựng giếng trời, để không khí được lưu thông.

 
 
syntax error: INSERT INTO counter (id, tm, ip) VALUES ('', '1721324200', '3.238.121.7')