Video

Vi sinh khử Nitơ

  • Vi sinh khử Nitơ

Vi sinh khử Nitơ

Lượt xem: 1356

Mã SP

AQC NA

Xuất xứ

USA

Nguyên vật liệu

Giá

1.850.000 vnđ

Sản phẩm AquaClean NA hiệu quả trong việc xử lý amoni và nitơ trong nước thải.

Các sản phẩm khác

syntax error: INSERT INTO counter (id, tm, ip) VALUES ('', '1718497374', '3.236.142.143')